Miljö- och kvalitetspolicy

Bohus Service Partner erbjuder företag innovativa lösningar inom städning och relaterade tjänster. Våra kunder finns idag i Värmland och Bohuslän.
Samtliga våra processer ska kännetecknas av miljöhänsyn. T.ex. vid val av kemikalier, förbrukningsartiklar och metoder. Vi ska självklart uppfylla de miljölagar och andra krav som ställs på vår verksamhet.
Vi vill ha nöjda kunder och vi strävar efter att hålla en hög kvalitet i alla våra processer och mäter objektivt våra städtjänster (enligt INSTA 800)
Vårt arbete med ständiga förbättringar ska ge oss bättre konkurrenskraft och bidra till mindre miljöpåverkan. Vi planerar våra resor och följer upp vår kemikalieanvändning, på så sätt arbetar vi för att förebygga förorening.

Munkedal 2015-07-15

Fredrik Gustafsson, VD

Ett serviceföretag att lita på!
Start        Tjänster        Om oss        Miljö        Kontakt